Nieuws

30-08-2023

Geachte mevrouw Van Ham-de Ruijter,

Namens uw organisatie Mentum Bewindvoering (B.V.) diende u bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) een handhavingsverzoek in om bewindvoerder en curator te mogen blijven.

Namens de kantonrechter laat ik u weten dat uw organisatie over het jaar 2022 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Dat betekent dat uw handhavingsverzoek wordt goedgekeurd.

Hoogachtend,

Namens de kantonrechter, het landelijk Kwaliteitsbureau

10-01-2023

Geachte mevrouw Van Ham-de Ruijter,

Namens uw organisatie (Mentum Bewindvoering) diende u op 8 december 2022 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek in om de rechtsvorm van uw organisatie te laten omzetten van een eenmanszaak naar een Besloten Vennootschap. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Namens de kantonrechter bericht ik u dat uw nieuwe organisatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat uw verzoek voor omzetting van de rechtsvorm wordt gehonoreerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

09-12-2022

Twee nieuwtjes zijn er te melden:

  • per 2 december is de rechtsvorm van Mentum Bewindvoering gewijzigd. Van een eenmanszaak is Mentum Bewindvoering overgegaan naar een b.v. (besloten vennootschap). In de uitvoering en in de werkprocessen verandert er niks.
  • per 6 december is Sabien de Wit in dienst gekomen als assistent-bewindvoerder. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtbank heeft haar gegevens gecontroleerd en heeft haar toegelaten.

20-10-2022

Geachte mevrouw Van Ham-de Ruijter,

Namens uw organisatie K.W.M. van Ham-de Ruijter diende u bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder of curator te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Namens de kantonrechter bericht ik u dat uw organisatie over het jaar 2021 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat uw verzoek tot handhaving wordt gehonoreerd.

Zaterdag 15 oktober is het Open Bedrijvendag in Laarbeek én open dag bij Ondernemerscentrum de Koppel. Mentum Bewindvoering is geopend tussen 10 en 15 uur en staat paraat voor al uw vragen.

07-09-2021:

Namens uw organisatie K.W.H. van Ham-de Ruijter h.o.d.n. Mentum Bewindvoering diende u bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder en/of curator te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Namens de kantonrechter bericht ik u dat uw organisatie over het jaar 2020 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat uw verzoek tot handhaving wordt gehonoreerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens de kantonrechter

Unknown

10-06-2021:

Hierbij delen wij u mee dat de auditcommissie uw auditrapport zonder opmerkingen heeft goedgekeurd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Auditcommissie

29-03-2021:

Het kantoor van Mentum Bewindvoering is verhuisd naar de Koppelstraat 91 te Beek en Donk. Correspondentieadres blijft Postbus 88 5740 AB Beek en Donk.

04-05-2020:

Geachte mevrouw Van Ham- de Ruijter,

Namens uw organisatie Mentum Bewindvoering diende u op 14 april 2020 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder en curator te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen en op inhoud gecontroleerd.

Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2019 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

 Getoetste personen

De volgende personen zijn getoetst tijdens deze handhavingscontrole en staan in het landelijk register vermeld als personen – verbonden aan uw organisatie – die bevoegd zijn om (onder verantwoordelijkheid) dossier-gerelateerde werkzaamheden te verrichten:

Mevr. K.W.M. van Ham- de Ruijter (bewindvoerder en curator) tevens eigenaar.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens de kantonrechter

Unknown

21-04-2020:

Goedemorgen mevrouw van Ham,

Hierbij delen wij u mee dat de auditcommissie uw auditrapport zonder verdere opmerkingen heeft goedgekeurd. Het kwaliteitscertificaat waarin uw volwaardige lidmaatschap wordt verlengd ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Auditcommissie NBPB

14-08-2019

Geachte mevrouw Van Ham-de Ruijter,

Namens uw organisatie Mentum Bewindvoering diende u op 3 juni 2019 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (het LKB) een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder en curator te mogen blijven. Het LKB heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2018 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren). Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

Ik wijs u daarbij op het volgende:

Getoetste personen

De volgende personen zijn getoetst tijdens deze handhavingscontrole en staan in het landelijk register vermeld als personen – verbonden aan uw organisatie – die bevoegd zijn om (onder verantwoordelijkheid) dossier-gerelateerde werkzaamheden te verrichten:
Mevr. K.W.M. van Ham-de Ruijter (curator en bewindvoerder)

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Unknown

Op vrijdag 21 september 2018 organiseert een werkgroep vanuit het project Dementievriendelijk Laarbeek een groots opgezette dementievriendelijke dag in Laarbeek.
Deze dag vindt plaats van 14.00-17.00 uur in het Dorpshuis van Lieshout. Iedereen die ook maar wat met dementie te maken heeft of er meer van wil weten is welkom. De dag is gratis toegankelijk.
Tijdens deze dag is er de mogelijkheid om door een bril te kunnen zien en ervaren wat mensen met dementie ervaren. Verder is er een markt met stands over zorgboerderijen, zorg en alles wat met dementie te maken heeft.
Er is ook elk heel uur een interessante lezing: 14.00 uur Dr. Schuurmans ‘Informerende lezing over Dementie’; 15.00 uur Klaartje van Ham ‘Bewindvoering en dementie’ en om 16.00 uur spreken de Mimakkers  over hun werk en omgang met Dementie.
Klaartje en Marloes zijn de gehele middag aanwezig op de markt en dus niet bereikbaar op kantoor. 

23-07-2018:

Geachte mevrouw Van Ham- de Ruijter,

Namens uw organisatie Mentum Bewindvoering diende u op 21 juni 2018 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder en curator te mogen blijven. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd.

Ik heb uw handhavingsverzoek bestudeerd en ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2017 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen als gesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

Uitvoerders

De volgende personen zijn getoetst tijdens deze handhavingscontrole en zullen in het landelijk register worden geplaatst als uitvoerders – verbonden aan uw organisatie:
Mevr. K.W.M. van Ham- de Ruijter (bewindvoerder, curator, tevens eigenaar).
Mevr. K.J. de Beer (bewindvoerder).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De kantonrechter

Unknown

12-07-2018 NBPB:

11-05-2018: Ingekomen brief van het LOBCM (landelijk overleg van bewindvoerders, curatoren en mentoren) in verband met de recente media aandacht rondom beschermingsbewindvoerders.

http://www.nbpb.nl/home/vhosting/b/vhost0007344/domains/nbpb.nl/htdocs/www/cms/Uploads/Reactie_van_LOBCM.pdf

Schermafbeelding 2018-05-11 om 16.00.00

22-09-2017:

Mentum Bewindvoering voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Dat had reeds de NBPB geconstateerd, maar vandaag volgde het oordeel van de Rechtbank:

Geachte mevrouw Van Ham-de Ruijter, Namens uw organisatie Mentum Bewindvoering diende u op 21 juni 2017 bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een verzoek tot handhaving in om professioneel bewindvoerder (onlangs aangevuld met curator) te mogen blijven. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft uw verzoek in goede orde ontvangen, op inhoud gecontroleerd en hier correspondentie met u over gevoerd. Ik heb uw handhavingsverzoek bestudeerd en ben tot het oordeel gekomen dat uw organisatie over het jaar 2016 voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen als gesteld in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Dat betekent dat ik uw verzoek tot handhaving honoreer.

Hoogachtend, De kantonrechterUnknown

01-08-2017

De Nederlandse Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) heeft laten weten dat:

“Hierbij delen wij u mee dat de auditcommissie uw auditrapport zonder verdere opmerkingen heeft goedgekeurd” Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Auditcommissie

44b8bd23-f21b-42a7-805e-7d5abce85ac1-original